Hop qua gan ket

Hộp qùa GẮN KẾT của King Coffee với các sản phẩm được tạo ra từ những công thức độc đáo riêng, sẽ là chất xúc tác tuyệt vời, mang lại nhiều nguồn cảm hứng cho những buổi gặp mặt.

Hộp quà GẮN KẾT gồm:

  • 01 Hộp KING COFFEE Hòa Tan 3in1 (10 gói x 16 g)
  • 01 Hộp KING COFFEE Hòa Tan đen (15 gói x 2 g)
  • 01 Hộp KING COFFEE Hòa Tan Espresso (15 gói x 2,5 g)
  • 01 Hộp KING COFFEE Gourmet Blend (500 g)
  • 01 ly sứ và 01 phin nhôm vàng