Hop qua sum vay

Chất chứa trong mỗi món quà là những sản phẩm cà phê tuyệt hảo từ King Coffee và là những lời chúc chân tình mà King Coffee sẽ thay các bạn gửi trao đến người nhận.

Hộp quà SUM VẦY gồm:

  • 01 Hộp KING COFFEE Hòa Tan 3in1 (10 gói x 16 g)
  • 01 Hộp KING COFFEE Hòa Tan 3in1 (18 gói x 16 g)
  • 01 Hộp KING COFFEE Hòa Tan Coffee & Creamer(15 gói x 10 g)
  • 02 Hộp KING COFFEE Hòa Tan đen (15 gói x 2 g)
  • 01 Hộp KING COFFEE Hòa Tan Espresso (15 gói x 2,5 g)