QUY ĐỊNH CHUNG KHI THAM GIA MINI GAME TCK-NTCT CỦA KING COFFEE

QUY DỊNH CHUNG MINI GAME banner

Một số quy định chung cần lưu ý khi tham gia mini game Niềm Tin Chiến Thắng của King Coffee như bên dưới:

  1. Người tham dự cần làm đầy đủ các bước của mini game để có cơ hội thắng giải.
  2. Comment hợp lệ là comment không được chỉnh sửa (edit).
  3. Các tài khoản có dấu hiệu là tài khoản ảo, chuyên săn game, quảng cáo, sử dụng thủ thuật và không có tương tác cá nhân sẽ bị loại theo quyết định của BTC.
  4. Kết quả người thắng giải sẽ được ban tổ chức (BTC) công bố trên fanpage Niềm Tin Chiến Thắng.
  5. ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những thông tin khai không đúng của người tham gia mini game.
  6. Trường hợp người trúng giải không xác nhận thông tin, không liên hệ BTC để nhận giải trong vòng bảy (07) ngày sau khi kết quả được công bố, BTC sẽ xem như người trúng giải từ chối nhận thưởng và sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trường hợp này.
  7. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

QUY DỊNH CHUNG KHI THAM GIA MINI GAME scaled

1900 588 878